Co chováme

Skot, ovce, vepře, kozy, slepice, králíky a včely.